Uitschrijven:

Heeft u besloten zich uit te schrijven bij onze vereniging? Stuur dan a.u.b. een mailtje naar p-universeel@maastrichtuniversity.nl


Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.